કવિતાનો માણસ

ચીતરો નિશાળિયાઓ પાટી ભરીને પુષ્પો; ઈશ્વરની આ નિશળે ભણતર પતંગિયાં છે.

Slide Image 1

'નિસ્યંદન'

૨૪ વર્ષ બાદ ફરી શરૂ થયેલું ગુજરતી કવિતાનું ઈ-સામયિક.

આપણો સંવાદ

આપ સાથેનો મારો સાહિત્યિક સંવાદ

મારું સાહિત્ય સર્જન

મારાં કાવ્યો

Poetry Platform

An interactive platform for world poetry to Gujarati and Gujarati to world poetry

Latest From The Blog

 • પ્રિય ભાવક,
  ‘નિસ્યંદન’નો 25મો અંક આપ સમક્ષ છે.
  પ્રકાશનમાં આવેલી અનિયમિતતા બદલ ક્ષમા યાચના.
  વિશેષ કશું કહેવાનું નથી ….’ નિસ્યંદન’નાં કાવ્યો અને સંપાદકીય કહેશે પોતાની વાત.
  અંક ડાઉનલોડ કરવાની કડી :
  Nisyandan 25

  આપના તરફથી પ્રતિભાવ રૂપે એક ઈ-મેઈલ મળે તેવી અપેક્ષા છે. […]

  Continue Reading →
 • An Assamese Poetry Special Issue of ‘Nisyandan’ ( An E-Magazine of Gujarati Poetry)

  Dear Readers,
  We are pleased to publish the first of its kind, An Assamese Poetry Special Issue of ‘Nisyandan’ ( An E-Magazine of Gujarati Poetry). It is on your screen now…. Again a milestone activity by a Gujarati Magazine.
  This is our […]

  Continue Reading →
 • Nisyandan’s 21-22nd Issue with a new look and layout is on your screen now..

  Dear Reader,
  Nisyandan’s 21-22nd Issue with a new look and layout is on your screen now..

  The download link  :  Nisyandan21 22

  We are eager to listen from you on this new look and the poetry / contents of this Issue.
  We are […]

  Continue Reading →