• ‘નિસ્યંદન’નો ત્રીજો અંક આપનાં કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર

   નિસ્યંદનનો ત્રીજો અંક આપનાં કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર મૂકતા હર્ષ થઈ રહ્યો છે.
  ડાઉનલોડ લિંક-
  OR
  નિસ્યંદનના બન્ને અંકો ને મળેલ આવકાર ખરેખર ઉત્સાહપ્રેરક રહ્યો છે. ઘણા પ્રતિભાવો અમને મળી રહ્યા છે.
  પરંતુ હજુ  આપના સાથેનો  અમારો સંપર્ક વધુ સઘન અને જીવંત બની રહે અને આપના દ્વારાજ નિસ્યંદનનો પ્રચાર ,પ્રસાર થાય તેવા પ્રયત્નો અંતર્ગત અમને આપથી નીચે મુજબની અપેક્ષા છે.  
  આપને નમ્ર વિનંતિ છે કે
  1) નિસ્યંદનઆપના સુધી પહોચ્યું છે તેની પ્રતીતિ રૂપે વળતો ઈ મેઈલ કરશો.
  2) નિસ્યંદનઆપને કેવું લગ્યું તે જણાવશો.આપના અભિપ્રાય , સૂચનો સાંભળવા ઉત્સુક છીએ.  
  3) નિસ્યંદનના સ્તરને અનુરૂપ અપ્રગટ  કૃતિઓ/ સાહિત્ય અપેક્ષિત છે.
  4) જો આપને નિસ્યંદનગમતું હોય તો તેના પ્રચાર ,પ્રસાર માટે આપના ૧૦  સાહિત્ય પ્રેમી મિત્રોને  નિસ્યંદનમેઈલ કરી અમને C C  માર્ક કરશો અથવા અમારા બ્લોગ પર જઈ નામાંકન કરવા પ્રેરશો.
  હાલ તો… કાન સરવા કરી આપને સાંભળવા ઉત્સુક બેઠો છું. 
  નિસ્યંદનસાથે જોડાયેલા રહેશો.
    
  લવાજમ આપનો ઉમળકો અને આપની કાવ્યનિષ્ઠા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *