• ‘નિસ્યંદન’નો ‘સુરેશ દલાલ સ્મૃતિવિશેષાંક’-આપનાં કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર ……….

  ઉનલોડ લિંક-
  OR
  નિસ્યંદનના પ્રચાર -પ્રસારમાં મદદરૂપ થવા કરાયેલી અપીલને સુંદર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, વધુ મળતો રહેશે તેવી આશા છે. આપનો  ઉષ્મામાસભર આવકાર એ અમારું  ખરું ચાલક બળ છે.
  સાહિત્યકારો તરફથી ઉત્તમ કૃતિઓ અમને મળતી રહેશે તેવી શ્રદ્ધા છે.
  અમને અપેક્ષા છે કે
  1) ‘નિસ્યંદનઆપને કેવું લગ્યું તે જણાવશો.આપના અભિપ્રાય , સૂચનો સાંભળવા
     મળે.
  2) ‘
  નિસ્યંદનના સ્તરને અનુરૂપ અપ્રગટ  કૃતિઓ/ સાહિત્ય અપેક્ષિત છે.
  3)
  જો આપને નિસ્યંદનગમતું હોય તો તેના પ્રચાર ,પ્રસાર માટે આપના ૧૦  સાહિત્ય
  પ્રેમી મિત્રોને  નિસ્યંદનમેઈલ કરી અમને C C  માર્ક કરશો અથવા અમારા
  બ્લોગ પર જઈ નામાંકન કરવા પ્રેરશો.આપના પ્રતિસાદને સાંભળવા ઉત્સુક છું….

  નિસ્યંદનસાથે જોડાયેલા રહેશો.

One Responseso far.

 1. આદરણીય સાહેબશ્રી,

  ખુબ જ સરસ

  આપનો સુંદર બ્લોગ ગુજરાતી સમાજ માટે એક મજાનો ખજાનો છે.

  બસ આમ,જ ગુજરાતી સમાજની સેવા કરતા રહો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *